कर्मचारी बिवरण

क्र.सं. फोटो नाम पद शाखा / महाशाखा फोन नं इमेल
1 पृथ्वीमान लिम्बु पृथ्वीमान लिम्बु कार्यालय प्रमुख
2 तिर्थराज पौडेल सहायक स्तर चौथो ९८४२१३४९०
3 युवराज अधिकारी कार्यालय सहयोगी ९८४२००८४८१
4 देवीमाया सावातेन सफाई कर्मचारी ९८२४९८२७७२